Animació Digital 2d

Professor: Sergi Banach
mail: s.banach@escoladart.cat