Seguiment del curs a través del drive de la UF Serigrafia.
!!!accedir amb la direcció @escoladart

BLOC1 AUTORRETRAT STENCIL. PES 40%
BLOC2 TOTEBAG. PES 40%
BLOC3 PREIMPRESSIÓ/TRAMES. PES 20%