Objectius: Redacció i visionat d’exemples audiovisuals. 

Realitzar exercicis escrits de cadascun dels continguts de la UP. 

Correcció i posta en comú dels exercicis. 

Millorar l'escriptura de l'alumne.