Conceptes clau

Professora: Raquel Cadens
Mail: r.cadens@escoladart.cat

2n quadrimestre:
[AA/GINT] dilluns:
17:35-19:25h. Aula 1
[GIMPT/IL] dimarts: 19:40-21:30h. Aula 1

Duració: 33h

Objectiu:
Conceptualització i comprensió del món contemporani a través de la mirada feminista i de les arts.