Módul 13:  Programari específic  
UF: Recursos digitals

Pau Ricart
p.ricart@escoladart.cat

Durada 33h / 2n Qd
1r IL/GIMP_Divendres: 19:40h - 21:30h
1r AA/GINT_Dimecres: 19:40h - 21:30h