Mòdul 11: Tècniques d'expressió gràfica.
UF1: Suports, eines i materials. UP1_Tècniques seques
Durada: 33 h / 2n Qd. 2 ECTS
C. Subirats c.subirats@escoladart.cat