Descripció Aquest curs esta adreçat a alumnes sense cap nivell en modelat 3D
Objectius
  • Possar en pràctica les diferents eines del moodle
  • Aprendre els procediments de creació de personatges 3D