Cristina Subirats c.subirats@escoladart.cat
Durada: 33 h / 4rt Qd
Horari:


La UF es composa de 5 unitats de programació:
UP1_Disseny i il·lustració
UP2_Popup i objectes
UP3_Infografia
UP4_Sketching i altres formats
UP5_Tendències