Mòdul 07: Projectes d'il·lustració
UF3: Mitjans, suports i formats per la il·lustració
UP5: Disseny i il·lustració

Pau Hormigo
phormigo@xtec.cat


2n IL, 4t Qm | 3 ECTS, 16 h.
Dijous, 17.40 - 19.20 h