En aquesta UF aprendrem a fer ús de diferents eines narratives per produir peces audiovisuals expressives, estètiques i comprensibles.