Programa Signe Tipogràfic:
• Tipografia formal versus tipografia expresiva
• El traç, cal·ligrafia, lettering i tipografia
• Origén tipografia i evolució
• Identificació famílies tipogràfiques i trets distintius
• Anatomia i estils tipogràfics
• El blanc en la tipografia, espaiar correctament
• Llegibilitat o de les regles tipogràfiques i de com i per què trencar-les
• Micro & macro tipografia
• El joc i el concepte tipogràfic
• Tipografia i moviment