Descripció  Aquest curs està adreçat a tot el personal d'un centre educatiu que està vinculat al suport d'un mentor/a digital.

11 sessions de 2 hores síncrones, més 8 hores d'altres requisits.
  
Objectius  
 • Impulsar els processos reflexius relacionats amb l'Estratègia Digital de Centre
 • Fer transferència a l'aula per desenvolupar la competència digital de l'alumnat.
 • Conèixer i aplicar les mesures principals de ciberseguretat i protecció de dades a nivell de centre
 • Utilitzar estratègies de retroacció dels EVAs per al seguiment competencial de l'alumnat a nivell de centre
 • Planificar l'avaluació de la competència digital de l'alumnat
 • Planificar itineraris formatius personalitzats per al personal del centre per millorar l'assoliment de la seva CDD.
 • Presentar el nou currículum, destacant les diferències i els aspectes que es consoliden
 • Dissenyar situacions d’aprenentatge incorporant tecnologia digital
  
Continguts  
 • Ús metodològic dels EVA
 • L'ús de la tecnologia digital a l'educació postobligatoria
 • Seguretat i protecció de dades
 • La competència digital de l’alumnat
 • Itinerari personalitzat en petits grups
 • Sis vectors del nou currículum
 • Aspectes més rellevants del currículum: aprenentatge per competències (competències específiques i competències clau),
 • funció formativa de l’avaluació, autonomia de centres i Inclusió
 • Situacions d’aprenentatge

Observacions